U bent hier

Organisatie

web_coat_of_arms_sdcDe stichting heeft een bestuur bestaande uit tenminste drie en ten hoogste vijf leden, van wie één lid wordt voorgedragen door het bestuur van het Genootschap van Sint Jacob en één lid door de algemene ledenvergadering van het genootschap. De twee voorgedragen leden functioneren binnen het bestuur van de stichting onafhankelijk, dat wil zeggen zonder last of ruggespraak. De overige leden, onder wie de voorzitter, zijn onafhankelijk en hebben geen banden met het genootschap.

Bij aanvang van de beleidsperiode zijn drie van de vijf zetels ingevuld (waaronder de twee voorgedragen leden). De voorzitter is afkomstig uit de wereld van goede doelen. In 2010 zal een vierde bestuurslid worden aangesteld, met als deskundigheid fondsenwerving en communicatie.
De werkzaamheden ten behoeve van de stichting worden gedaan door het bestuur. Er zijn geen betaalde medewerkers in dienst.